Tiếng mèo kêu

Con mèo kêu ngằn ngặt, tiếng to át cả tiếng Tivi, át tiếng chuông điện thoại, át tiếng người nói chuyện. Nó chạy khắp nhà và kêu. Chúng tôi nhốt nó vào trong chuồng. Con mèo lồng lộn kêu. Nó cào cấu cái lồng sắt. Lông tóc dựng đứng, mắt sáng quắc. Tiếng kêu vẫn đinh tai, không ai nghe được ai nói gì. Chúng tôi nhét con mèo vào trong nhà vệ sinh, lại phủ hẳn một tấm chăn bông dày xộp lên chuồng, rồi đóng cửa lại.

Một ngày, không nghe tiếng mèo kêu nữa. Im lặng kêu vù vù trong tai, chúng tôi mở cửa nhà vệ sinh, lật tấm chăn lên, thấy xung quanh con mèo đã có một bầy mèo con lít nhít.

————
update: xóa bớt một cái kết.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: