Sạch

(Tiếp tục post lại đống truyện ngắn mini)

Khi tôi xuống, hành lang mới được lau. Chưa khô, và bóng loáng từ đầu này đến đầu kia. Giời nồm thế này thì còn lâu mới khô. Tôi không muốn mình là người đầu tiên in vết bẩn lên sàn gạch sạch. Tôi quay lại.

Khi tôi xuống lần thứ hai, sàn hành lang vẫn ướt nhẹp. Nhưng trên đó đã có nhiều nhiều nhiều vết chân, giày có, dép có. Hành lang chẳng còn bóng loáng nữa. Tôi thanh thản đi trên cái hành lang đầy vết bẩn ấy. Tôi đi thẳng, rẽ phải.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: