Một chuyện hài nho nhỏ

Chúng tôi quen hắn thông qua một vài người bạn. Một mối quan hệ sơ sài ở mức xã giao. Nói chung hắn là một người cẩn thận và vui vẻ. Thành đạt nữa, hoặc ít nhất thì cũng hơi hơi thành đạt.

Rồi qua một vài người bạn, chúng tôi biết tin hắn đã tự tử. Nghe đâu hắn quên kéo khóa quần trong một cuộc họp quan trọng nào đó, và khi về nhà, hắn nốc trọn 3 lọ thuốc ngủ.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: