Con rùa

Nhà mới có con rùa con. Rùa đá, không cần sống trong nước. Để con rùa trên bàn, nó bò lồm ngồm rồi rơi đánh cục xuống đất. Im im một lúc rồi lổm ngổm bò tiếp. Thằng em nhấc, đặt lên bàn. Con rùa con bò con rùa con bò. Lại rơi. Vẫn bò. Chả sao. Thằng em gõ gõ vào mai, đúng là cứng thật. Thằng anh đi qua buông một câu: “Lấy búa gõ thử xem có vỡ không”, rồi đi tiếp.

Thằng em lấy búa ra, phang.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: