Con ruồi.

Trời nóng đến sởn gai ốc. Tôi khát. Vớ lấy cốc nước, tôi tu ừng ực. Rồi tôi nhận ra trong cốc nước có một con ruồi. Chỉ có điều, khi tôi nhận ra sự có mặt của nó, thì nó không còn ở đó nữa. Nó đã đi theo cốc nước vào đâu đó trong bụng tôi.

Kinh tởm. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy con ruồi.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.