Con gà qua đường

Đường không đông, cũng không vắng. Có một con gà trống chẳng biết của ai lò dò qua đường. Những chiếc xe máy đảo trái, đảo phải tránh con gà. Con gà điếc không sợ súng, ra chiều vui vẻ lắm, nhảy nhót, đập cánh.

Phía bên đường bên kia, một thằng bé thấy hết. Nó nhặt cục gạch, ném con gà. Con gà tránh được. Viên gạch bay thẳng vào người đàn ông đi xe máy. Bị bất ngờ, ông ta mất thăng bằng, và xòe. Người đi đường vừa tránh ông ta, vừa tránh con gà. Họ lao vào nhau. Đường tắc.

Con gà qua đường.

Xong !

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.