Những cánh đồng trằn trọc trải dài

Những bóng người thấp, cao và no, đói

Tôi im lặng như chưa từng biết nói

Và thở dài như một đứa trẻ con !