Thả chữ

Lang thang lơ lửng cõi người
Ngây ngô ngọng nghịu khóc cười thế gian

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: