Ngồi nghêu ngao gõ bát
Rồi cũng hết một ngày
Thời gian trôi rất chậm
Ta gõ

chẳng đều tay