Ngủ

Dòng nước mát và trong
Đá cuội và sỏi
Ngủ yên trong lòng suối

Như ngói rêu ngủ yên trong lòng ngõ
Như gió ngủ yên trong lòng phố
Như người lữ hành bé nhỏ
Ngủ yên trong những chuyến đi

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: