Ngạo ca

Tửu phùng tri kỉ, thiên bôi thiểu
*
Tới Hạnh Hoa thôn tìm Lý Bạch
Trên đường chẳng gặp khách phong trần
*

Đường xa đường xa đường gập ghềnh
Gót tiên tấp tểnh nhẹ tênh tênh

Ta ngồi uống rượu một mình với Lý Bạch. Bàn có hai chiếc chén, một chén ta cạn, một chén ta rót rượu vào trăng. Rót mãi, rót mãi, ta đã nhảy vào chén ôm trăng mà chết đuối tự bao giờ.

Trời đất quay cuồng
Riêng ta đứng thẳng
Ta khóc đảo điên
Ta cười nhân thế
Tỉnh tỉnh say say
Nói cười tung tóe
Chén cạn chén đầy
Ta cạn chén nồng
Ta cạn chén cay
Chỉ thấy Thái Bạch lẳng lặng ngồi ngây
không uống.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: