Chả biết viết gì

Mới ra lò

One Comment

  1. Thu Hương
    July 10, 2009
    Reply

    Mấy câu thơ nghe tội nghiệp quá. Thấy thương thương :)

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?