Chả biết viết gì

Phố buồn mắt đỏ
Phố buồn mắt đen
Tối nằm
nhắm mắt
Hà Nội mưa đêm

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: