One thought on “Chả biết viết gì

  • July 10, 2009 at 8:06 PM
    Permalink

    Mấy câu thơ nghe tội nghiệp quá. Thấy thương thương :)

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: