4 lăng nhăng

Mèo con thấy chuột lang thang,

rón rén ra hỏi:

“Mày đang làm gì ?”

Chuột mới rỉ tai thầm thì:

“Yên nào,
khẽ chứ,
tao đi rình mèo !

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.