Tag: xã hội

Cúi mặt

Ngoài đường mình thỉnh thoảng cũng phóng nhanh, nhưng vẫn thuộc loại đi rất hiền, có vượt xe khác cũng…

Ai không muốn nhiều hơn ?

Tớ không phải nhà kinh doanh, không phải người buôn bán, có lẽ cũng không có khả năng làm giàu…

Ai sẽ là người nhặt đá ?

Cái tít này để nhái lại tít của một entry trước . Thấy trên Vietnamnet có bài Đề xuất bỏ…

Đầu chuột đuôi ruồi

Đọc đoạn này trong bài này thấy hơi buồn cười “Sử dụng nhiều biện pháp mạnh, kể cả ngăn cấm…

Lại là ông Khoa

Chú thích ảnh: Thầy Khoa: Đấy đấy, lúc bình thường nó to thế này này, nó trông thế này này……

Hà Nội trong mắt ai

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.