Tag: xổ số

February 24, 2010 / Nghĩ vụn

Ở trang này là tin về ông lão nghèo khó đột ngột trúng số độc đắc hơn 7 tỷ rưỡi. Mình gọi đấy là số – cụ thể là số trúng xổ…