Tag: where?

July 22, 2007 / Nghĩ vụn

Muộn quá rồi. À không, sớm quá rồi. Thế mà mãi không ngủ được. Sau khi thi học kì xong chả hiểu sao tớ không thể đi ngủ trước khi trông thấy…