Tag: Võ Nguyên Giáp

Đại tướng

Lang thang trong một topic cũ của Ô Fở, cái phóng sự ảnh “Một lần thăm Đại tướng” của cụ…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.