Thẻ: vĩnh biệt

Tháng Mười 10, 2013 / Nghĩ vụn

  Quân đội nhân dân Việt Nam từ trước đến nay có 12 người được phong Đại tướng, nhưng cứ nhắc đến Đại tướng là ai cũng chỉ nghĩ đến cụ Giáp.…