Tag: việc tốt

December 31, 2019 / Nghĩ vụn

Mình nghĩ có những điều tốt thật là vô nghĩa. Vô nghĩa vì nó chẳng tạo ra được thay đổi gì, chỉ là một dòng trong số những thành tích có thể…

July 6, 2016 / Trên đường

Sáng hôm trước đi làm, tự dưng gặp con mưa rào. Mình thì mình lúc nào cũng có sẵn áo mưa trong cốp rồi nên chả ngán gì, nhưng nhiều người chắc…