Tag: Việt Nam

Khám phá hang Sơn Đoòng qua NatGeo

  Hang Sơn Đoòng của Việt Nam, tạm thời vẫn đang giữ vị trí hang động to số 1 thế…

Why Việt Nam ?

Sau một lô một lốc entry chửi đời, tớ quyết định làm một cái entry nhảm chí cho nó đổi…

Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

Ảnh xấu, dùng tạm vậy […] Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho nó chích…

Một vài suy ngẫm về Trung Quốc (P2)

(pic: Bức ảnh nổi tiếng về Sự biến Thiên An Môn – một trong những sự kiện không thể không…

Một vài suy ngẫm về Trung Quốc (P1)

(pic: Bản đồ vùng biển mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) Mới vớ được của ông ngoại…

Mất đất, mất nước

Dạo này tớ có vẻ hơi sa đà vào mấy chuyện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội (thiếu…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.