Tag: viết về văn hóa

September 16, 2009 / Nghĩ vụn

Trên Dân trí có bài viết về chuyện Sapa đang “Kinh hóa”. Thực ra đâu phải thế, đúng ra phải nói là Sapa đang Tây hóa. Có khối cái Sapa còn Tây…