Tag: viết lăng nhăng

Vì sao tớ là Lửa ?

Tên blog tớ kể cũng lạ lạ. Tớ đi lang thang khắp các blog, thấy đủ thứ tên nhưng chưa…

© 2019 . Theme by Anders Norén.