Tag: viết cho em

June 13, 2011 / Nghĩ vụn

Một lần, bỗng dưng em nói em rất sợ yêu lâu, rồi im lặng. Hơi thở ấm nóng vẫn còn trên gáy anh. Ừ cũng phải. Thời gian chắc chắn sẽ đem…