Thẻ: vớvẩn

Tháng Một 17, 2008 / Thơ thẩn vớ vẩn

Nếu một mình đi ngủ, Tớ sẽ thức một mình Không còn một mình nữa Tớ thức viết linh tinh Nếu một mình không ngủ Tớ vẫn thức một mình Nếu một…