Tag: vết xe

Gạch đầu dòng (12)

  Đây có lẽ là cái gạch đầu dòng đầu tiên mà tôi viết, viết vào năm 17 tuổi, học…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.