Tag: vết xước

June 1, 2007 / Nghĩ vụn

Tớ đùa với con mèo của tớ Con mèo cào tớ xước tay !