Tag: vết sẹo

September 7, 2009 / Những gạch đầu dòng

Ngày xưa, khi được sinh ra, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ. Còn bây giờ, tôi là một vết sẹo.