Tag: tuổi 17

October 29, 2019 / Nghĩ vụn

Mình không nhớ tuổi 17 của mình đã trôi qua như thế nào. Là tuổi 17, chứ không phải là 16 hay 18. Khi 16 tuổi là năm hết lớp 9 để…