Tag: trường ca bản thân

Sườn xào chua ngọt

Quá khứ trôi đi như những núi đồi và thảo nguyên lướt qua ngoài khung cửa chăng lưới sắt và…

© 2019 . Theme by Anders Norén.