Tag: Trung tâm II

February 1, 2011 / Nghĩ vụn

Gần một năm rồi mới lại lên Trung tâm II, thấy nhiều thứ thay đổi quá. Khu nhà trẻ giờ được xây lại theo mô hình kiểu Làng trẻ, chia thành các nhà, mỗi nhà là một “gia đình”. Bọn Tổ chức cô nhi thế giới nó tài trợ cho quả này có lẽ cũng tương đối lớn vì thiết kế và quy hoạch khá hài hòa, không phải kiểu chắp vá vớ vẩn của Việt Nam.

Bọn trẻ con cũng thay đổi. Chúng nó lớn nhanh quá. Bọn trẻ con trên ấy sống trong một môi trường khép kín nhưng lại chững chạc và suy nghĩ chín chắn hơn độ tuổi thực rất nhiều. Trung tâm cũng có nhiều trẻ mới, mình không thuộc hết tên nữa.

May 31, 2009 / Nghĩ vụn

Đi Ba Vì về, còn nhớ được 3 thứ. Cái đầu tiên là… bụi đường Láng-Hòa Lạc. Bố khỉ, lâu không đi, ai ngờ cái đường “cao” tốc của nợ này nó…