Tag: trà đá

March 26, 2011 / Nghĩ vụn

Dường như trên khu phố cổ, các bà già đều biết hút thuốc. Trong khi tôi ngồi nhấm nháp chén trà nóng nghi ngút khói, bà già tóc bạc trắng, chừng 74…