Tag: tính xấu người Việt

January 15, 2014 / Nghĩ vụn

Vợ mình cứ bảo mình bị hôi nách nhẹ. Thực ra có phải thế đâu, đấy là mùi cơ thể đấy chứ. Sở hữu vũ khí hạt nhân nó khác cơ. Mà…