Tag: tiểu thuyết tình báo

Sao đen – Triệu Huấn

Lâu lắm không viết gì, nhân tiện vừa đọc Sao đen của nhà văn Triệu Huấn, review phát vậy. Cuốn…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.