Tag: tiếng chuông

June 9, 2007 / Nghĩ vụn

Tự nhiên thèm nghe một tiếng chuông, cho lòng mình yên ắng lại. Cũng là một kiểu tự chạy trốn cái ồn ào. Để rơi vào tĩnh lặng, để lắng nghe bản…