Tag: thư viện

November 6, 2018 / Nghĩ vụn

Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng nó là mình thấy mừng như tử tù được ân xá. Dù…