Tag: thư viện

Tôi ghét thư viện

Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.