Tag: thi xong

July 21, 2007 / Nghĩ vụn

Chưa bao giờ tớ có cảm hứng viết một cái entry chả có nội dung gì như thế này. Thế là cuối cùng cũng thi xong. Cái kì thi học kì này…