Tag: thể thao

June 8, 2015 / Nghĩ vụn

Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn là khẩu hiệu của Olympic, sân chơi thể thao lớn nhất quả đất. Nó thúc đẩy vận động viên vượt qua những giới hạn, phá những…