Tag: thay đổi

May 1, 2009 / Nghĩ vụn

Một ngày nghỉ hơi hơi đẹp trời (đấy là xét theo chiều hướng lạc quan của thời tiết), tôi về quê và nhận thấy rặng tre cạnh nhà đã bị chặt mất…