Tag: thầy giáo

March 21, 2011 / Nghĩ vụn

Phiên tòa đã kết thúc đến gần nửa tháng, mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái tên Sầm Đức Xương. Và giờ tôi đã hiểu tại sao lại như vậy. Gõ…

December 30, 2007 / Nghĩ vụn