Tag: thất nghiệp

August 26, 2010 / Nghĩ vụn

Em ! Giờ này em đang ở nơi đâu, để ta tìm mướt mải mãi mà không thấy thế hở giời ? Có những lúc ngỡ đã thấy em, ta nhảy bổ…