Tag: thương hại

Cho hay không cho ?

Bình thường có người ăn xin đến xin tiền bạn, bạn có cho không ? Thôi, dạo này ăn xin…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.