Tag: tên các con vật

September 3, 2015 / Nghĩ vụn

Đêm qua con không ngủ mấy, trằn trọc, mình cạn vốn, chả còn chuyện gì để kể nên lôi chuyện các con vật kêu như thế nào ra lải nhải cho thằng…