Tag: tan biến

November 5, 2019 / Nghĩ vụn

“Tan biến” là tiêu đề cuốn sách của John Krakauer về hành trình chinh phục đỉnh Everest bỗng ngoặt một phát trở thành thảm họa. Cuốn sách còn là lời lý giải…