Tag: Tam Quốc Diễn nghĩa

April 28, 2008 / Phim ảnh

Vừa ngồi xem Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon. Bản Cam nên chất lượng chỉ được khoảng 8/10, tạm được. Nói chung không thích phim này lắm, không thích từ cách hóa…