Tag: tâm linh

February 17, 2012 / Nghĩ vụn
March 29, 2010 / Nghĩ vụn

Đã đọc bài viết Thư của một Phật tử gửi Đại đức Thích Thanh Thắng này đến lần thứ 2 rưỡi rồi mà vẫn thấy nó hay ! Để lập luận rõ…

March 13, 2010 / Nghĩ vụn

Trưa nay xem TV nghe được một cụm từ mà tí phì cơm ra cười, đấy là cái “thái độ ứng xử với thế giới tâm linh”. Thực ra cũng chẳng có…

February 18, 2008 / Nghĩ vụn