Tag: TaDRI

May 17, 2009 / Nghĩ vụn

Hôm nay đi chùa  Diên Phúc với TaDRI để thu thập thông tin về chùa và đình  Thái Đường, tương truyền là quê mẹ của  Lý Thái Tổ, cũng là nơi Thái…