Tag: từ cổ điển đến hiện đại

February 27, 2010 / Nghĩ vụn

Từ vài năm nay, Hội Lim chạy hùng hục đuổi kịp thời đại bằng cách hát với loa thùng. Đi kèm đó là bọn quan họ đứng trên thuyền tôn, đầu thuyền…