Tag: tốt nghiệp

November 26, 2009 / Nghĩ vụn

Thế là hôm qua thằng Hảo huynh đệ với một số chiến hữu CUTSATTER (Cứt-sắt-ter – Liên minh Quốc tế những kẻ Cứt sắt) đã làm xong phi vụ bảo vệ luận văn để té khói ra khỏi trường. Thế là bọn nó kết thúc được chuỗi những ngày ăn gian nói dối qua ngày.

Bốn năm qua kể cũng có nhiều phi vụ đáng nhớ, đến nỗi thỉnh thoảng bỗng dưng nhớ là lại thấy thẹn với lương tâm. Được cái đại khái là học ĐH cũng được tiếp xúc với công nghệ làm việc theo nhóm, nghĩa là gian dối cũng với một phong cách vô cùng đồng đội. Giờ chúng nó ra trường (gần) hết, còn lại mình solo, muốn ăn gian nói dối kiểu teamwork cũng khó. Với lại bùng học thì biết rủ ai bây giờ ??? Chả lẽ trà đá một mình trong căng tin rộng ngoác, tường sơn đủ các màu mà mình chả biết nó là màu khỉ nào.