Tag: tặc lưỡi

March 1, 2008 / Nghĩ vụn

Đã định không ngồi viết, thế quái nào một lúc sau lại tặc lưỡi táy máy gõ cái entry này. Thực ra cũng chả có nội dung gì cả đâu. Không hiểu…