Tag: tại sao lại phải tag ?

September 29, 2009 / Nghĩ vụn

Tặng bà khọm, dù rất có thể mày chẳng bao giờ đọc được những dòng này,

vì thế, tặng tao của hơn một năm trước, cái thằng đã viết Trong đám cỏ có những viên ngọc.

Giờ e là tao chỉ có thể viết những thứ  kiểu như “Trong nhà tắm có một con nhện”

được thôi.